Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział GBP W Wielowsi w projekcie „Cyfrowi Eksperci w Podregionie Gliwickim”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi bierze udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w podregionie gliwickim”. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działania 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest szkolenie pracowników GBP w Wielowsi z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w dziedzinie nauki programowania w różnych językach i dziennikarstwa online.

 

Ponadto w projekcie założono doposażenie każdej instytucji w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML