Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Inicjatyw Sołecka” 2021

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatyw Sołecka” 2021 roku z budżetu Województwa Śląskiego zrealizowano 6 zadań na terenie gminy Wielowieś:

 1. „Budowa placu zabaw przy ul. Kościelnej w sołectwie Wielowieś” 
  Koszt inwestycji 12 882,01 zł.
 2. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej w sołectwie Wielowieś” 
  Koszt inwestycji 12 540,01 zł.
 3. „Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Raduń – Borowiany” 
  Koszt inwestycji 24 485,03 zł.
 4. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Głównej w sołectwie Dąbrówka”
  Koszt inwestycji 14 193,01 zł.
 5. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w sołectwie Świbie” 
  Koszt inwestycji 13 167,01 zł.
 6. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w sołectwie Czarków” 
  Koszt inwestycji 14 193,01 zł.

 

 

Wersja XML