Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od  01.09.2021 do  08.09.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielowieś.
  2. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi
  3. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Wielowieś na lata 2021-2025

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 163/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Wersja XML