Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa działek - obręb Czarków i Wielowieś

Opis nieruchomości

- działka nr 4 ark. mapy 3 o powierzchni 0,0710 ha, obręb Czarków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1G/00032240/4;

- nieruchomość składająca się z działki nr 78 i 79 ark. mapy 6 o łącznej powierzchni 0,5797 ha, obręb Wielowieś, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1G/00084786/2.

 

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w godz. wskazanych w tabeli w kolumnie 11 w sali Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna 1.

 

Dodatkowe informacje

 

PDF153-2021.pdf

http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,22885,zarzadzenie-nr-1532021-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-11-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-i-przeta.html

 

Mapa

 

Czarków

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.527080515273155&lng=18.648707270622257&l=32530,39128,44147,44174&b=21537

Wielowieś

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.504388488369905&lng=18.60770702362061&l=32530,39128,44147,44174&b=21537

 

 

 

 

Wersja XML