Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomość niezabudowana w miejscowości Błażejowice - 229/60

Lista osób zakwalifikowanych

PDFLista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa.pdf

Opis nieruchomości

Działka nr 229/60 ark. mapy 4, położona jest w miejscowości Błażejowice przy ulicy Wiejskiej. Jest niezabudowana oraz częściowo znajduje się na niej ogrodzenie właściciela działki nr 140/53. Z uwagi na jej niekorzystny kształt oraz powierzchnię (164 m2) nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Obecnie przedmiotowa działka wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do działki nr 140/53. Powyższe uzasadnia zbycie omawianej działki w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przylegających do niej. Przedmiotowa działka bezpośrednio graniczy z nieruchomościami oznaczonymi geodezyjnie nr 57, 58, 59, 53 i 140/53 ark.mapy 4, obręb Błażejowice.

Cena wywoławcza działki została ustalona na kwotę 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sali Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna nr 1 o godz. 9.00

 

Przetarg został ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych (sąsiednich) do w/w działki objętej ogłoszeniem, tj. działek nr 57, 58, 59, 53 i 140/53 ark.mapy 4, obręb Błażejowice.

Dodatkowe informacje

PDF147_2021.pdf

http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,22868,zarzadzenie-nr-1472021-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-30-lipca-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-przetargu-u.html

Mapa interaktywna

 

 

Wersja XML