Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że można składać wnioski o pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Przypominamy, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są osoby, które nie przekraczają 150% kryterium dochodowego przypadającego na :
a) osobę samotnie gospodarującą, tj: 1051,50zł
b) osobę w rodzinie, tj: 792zł

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi, ul. Główna 1 w godzinach przyjmowania stron (szczegóły w zakładce OPS WIELOWIES) 
Więcej informacji uzyskać można od pracownika socjalnego pod nr telefonu 32 237 83 57. 

Wersja XML