Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie kontaktu ze służbami prowadzącymi i nadzorującymi zimowe utrzymanie dróg w Gminie Wielowieś

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem kierownika  Akcji Zimowej - ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś:
Andrzej Morys - Wielowieś, Świbie  Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jerzmanów, Kotków, Raduń, Radonia, Borowiany, Kieleczka       
tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597

Marek Zwior  - Dąbrówka tel. kom. 607 536 533, 32 233 48 65

ZBGKIM -  Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz
Dyrektor ZBGKIM  Kazimierz Pławszewski   -  tel.  502 209 254
Dyspozytor Tomasz Cebulla –   tel 502 209 253

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:
Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek, Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu, Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek
Nr 2960 S Świbie – Sarnów, Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu
Nr 2959 S  od skrzyżowania z DP2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907
Realizuje pod nadzorem ZDP firma Hucz, Sp z o.o. .Sp. k. Boronów , ul. Częstochowska 14

Kierownik Akcji Zimowej –   Paweł Karpa   tel. 32 234 06 96    kom. 605 435 731
           
Prace związane z utrzymaniem przejezdności na drogach wojewódzkich:
Nr 901 Wielowieś – Pyskowice, Nr 907 Wielowieś – Toszek, Nr 907 Kieleczka – Tworóg
Realizuje pod nadzorem ZDP Firma HUCZ Sp z o.o. .Sp. k. Boronów , ul. Częstochowska 14
nadzór: Dariusz Wieteska tel. 605 435 731

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz.1439 j.t) właściciele posesji mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
                                               
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek  

Wersja XML