Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach.

Program przewiduje dofinansowania na:

Informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze” udziela pracownik punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Wielowsi, który czynny jest w dniach:

poniedzialek – w godzinach 8.00 – 14.30

wtorek – w godzinach 8.00 – 14:30 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej www.portal.wfosigw.katowice.pl

Załączniki:

PDFinformacje-niezbedne-do-zlozenia-wniosku.pdf (66,59KB)

PDFWNIOSEK_PDF_CZYSTE_POWIETRZE 5.4.0 (2).pdf (4,58MB)


Przydatne linki:

Elektroniczne księgi wieczyste: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/

Kalkulator obliczania grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Pytania i odpowiedzi: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ 

Obwieszczenie niezbędne do wyliczenia dochodu PIT-28, PIT-16: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000667 (obwieszczenie dotyczy 2019 roku, za rok 2020 powinno ukazać się w lipcu 2021 r.) – do tego momentu należy korzystać z obwieszczenia dot. dochodów z 2019 r. 

Obwieszczenie Prezesa GUS (dot. ha przeliczeniowych): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000852 (zmiana obwieszczenia będzie we wrześniu 2021 roku).

czyste powietrze.png


 


 

 

 

Wersja XML