Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisarz Wyborczy w Katowicach czeka na kandydatów do komisji wyborczej

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 22 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś zarządzonych na dzień 5 września 2021 r., Komisarz Wyborczy w Katowicach II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi, w liczbie 7
do dnia 26 lipa 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Katowicach II: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Katowicach II.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Wersja XML