Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta zajęć dla uczniów szkół podstawowych

W gminie Pyskowice działa Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Pyskowice.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Pyskowicach oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

więcej informacji - http://www.opppyskowice.pl

Wersja XML