Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikacja

 • Informacja w sprawie kontaktu ze służbami prowadzącymi i nadzorującymi zimowe utrzymanie dróg w Gminie Wielowieś

  Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem kierownika  Akcji Zimowej - ANNY MEINHARDT 
  Data publikacji: 29-01-2021 10:23
 • Plan Transportowy - konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
  Opracowanie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego” i jego wyłożeniu w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2020 r. do konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 29-01-2021 10:22
Wersja XML