Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? 

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE? 

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.: 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? W terminie naboru, który jest publikowany na stronie 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE? https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/ 
BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu] TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.] E-MAIL:  

Wersja XML