Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Urząd Gminy Wielowieś przypomina, iż zgodnie z ustawą Prawo Wodne art. 197 urządzeniami melioracji wodnych są:

rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi, stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych, systemy nawodnień ciśnieniowych – jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195 tj. melioracji wodnej, a zgodnie z art. 205 cytowanej ustawy utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.

Wersja XML