Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację nt. źródła ciepła

Od 1 lipca 2021 będzie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu oraz pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. 

PDFDeklaracja A - budynki i lokale mieszkalne.pdf

PDFDeklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf

W formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku) 

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. 

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

PDFInformacje nt. CEEB.pdf

Więcej informacji na stronie:

https://zone.gunb.gov.pl/

Wersja XML