Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielona pracownia w Świbiu

Wśród 61 nowych zielonych pracowni jest i ta jedna, nasza. Zielona Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu znalazła się w gronie tegorocznych laureatów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił przekazać 40.000 zł na projekt "Pszczoła - królową bioróżnorodności". Gratulujemy. 

Wersja XML