Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój przez edukację w Gminie Wielowieś - szkoła podstawowa

d1fe6dc3.png

Okres realizacji projektu: 17.08.2020-29.07.2022 r.

Wnioskodawca-lider projektu: Gmina Wielowieś

Podmioty realizujące projekt: Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wielowsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu

Całkowita wartość projektu: 236 895,00 zł, w tym:

Środki europejskie (EFS): 201 360,75 zł

Środki z budżetu państwa: 1 844,75 zł

Środki własne: 23 689,50 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej
w Szkole Podstawowej w Wielowsi oraz Szkole Podstawowej w Świbiu w obszarze rozwijania wśród uczniów komptetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych, odpowiedniego zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz rozwijania kompetencji zawodowych wśród nauczycieli w/w szkół.

Projekt zakłada organizację dla uczniów zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających opartych na metodzie ekperymentu i zastosowania TIK, doposażenia szkół, szkoleń zawodowych dla nauczycieli.

 

Wersja XML