Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój edukacji przedszkolnej w Wielowsi

Brak opisu obrazka

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Wielowsi” 

Okres realizacji projektu 02.01.2021 - 31.12.2021 r. 

Wnioskodawca-lider projektu: Gmina Wielowieś

Podmioty realizujące projekt: Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi

Całkowita wartość projektu: 125 987,50 zł

Środki europejskie (EFS): 107 089,37 zł

Środki własne: 18 898,13 zł


Głównym założeniem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Wielowieś poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy zdobytą wiedzę będą wykorzystywali podczas realizowanych zajęć.
Projekt zakłada doposażenie placu zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć logopedycznych.

Wersja XML