Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS Kontakt

Kierownik Ośrodka: 32 237 83 56 

Dział Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni): 32 237 83 57

 

Dział świadczeń
 

Świadczenia rodzinne i wychowawcze: 32 237 83 58

Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 32 237 83 59

Wersja XML