Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wideo GOK wielowieś

chrome_LEIGryRlWA.png

Wywiad z autorem książki | lekcja o historii Wielowsi i tradycjach

Prezentujemy Państwu film z przeprowadzonych "Warsztatów tradycji i kultury w Gminie Wielowieś" zrealizowanych we współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowsi "Aktywni.Wielowieś" we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

 


Wersja XML