Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywiad z autorem książki | lekcja o historii Wielowsi i tradycjach

Prezentujemy Państwu film z przeprowadzonych "Warsztatów tradycji i kultury w Gminie Wielowieś" zrealizowanych we współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowsi "Aktywni.Wielowieś" we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Warsztaty odbyły się w formie ONLINE i obejmują wywiad z historykiem p. Piotrem Miką na temat rozważań o historii Gminy Wielowieś, warsztaty w formie lekcji historii z uczniami SP w Wielowsi oraz konwersacje mieszkańców gminy z historykiem. Efektem tych warsztatów będzie publikacja pt. "Rozważania o historii Gminy Wielowieś" autorstwa Piotra Miki. Szczegóły wkrótce....

P.S. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom warsztatów, zaangażowanym nauczycielom, uczniom - za to, że zechcieli tworzyć z nami przekaz wielopokoleniowy.

Szczególne podziękowania dla Patryka Szczypka (naszego montażysty), który poświęcił swój czas i zaangażował się w powstanie tego filmu.

 

 

Wersja XML