Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Galeria

 

www.krzeminskifoto.com_IMG_8662.jpeg

Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Goju

Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Goju uważana jest powszechnie za jedną z najpiękniejszych polnych kaplic na Górnym Śląsku. Pierwsza taka budowla stanęła w Goju już w pierwszej połowie XVII wieku; obecna jest o sto lat późniejsza. Wielką czcią cieszy się obraz Matki Bożej Bolesnej, do którego od wieków pielgrzymują wierni z wielu okolicznych miejscowości. Według tradycji Goj miał być kiedyś miejscem kultu pogańskiego.


www.krzeminskifoto.com_DJI_0198.jpeg

Gmina Wielowieś z powietrza

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami prezentującymi gminę Wielowieś z powietrza.


www.krzeminskifoto.com_IMG_7967.jpeg

Skansen

Niezwykłe miejsce na mapie gminy Wielowieś.


www.krzeminskifoto.com_IMG_8392.jpeg

Żydowskie Ślady

Materialnymi śladami po dawnych żydowskich mieszkańcach Wielowsi są zachowane do dziś dwa obiekty: budynek dawnej synagogi i cmentarz żydowski. Ludność żydowska pojawiła się w Wielowsi w drugiej połowie XVII wieku. Gmina wyznaniowa została założona przez Jonatana Blocha i była macierzystą gminą dla powstałych w późniejszym okresie kahałów w Pyskowicach i Toszku.


 
Wersja XML