Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze krajowe

 

Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych przez Gminę Wielowieś

 

Rok Realizacji Nazwa zadania Źródło dofinansowania Wartość zadania Środki własne Dofinansowanie
2022-2024 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7011000 500000 6511000
2021 Remont drogi gminnej nr 673 099S – ul. Bocznej w miejscowości Dąbrówka Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 95461,78 47730,89 47730,89
2021 Modernizacja drogi transportu rolnego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 141656,95 56662,78 84994,17
2021/2022 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1662639,71 362402,71 500000
2021/2022 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4141412 2 141412,00 2000000
2021/2022 Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Wielowieś Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 850000 170000 680 000
2020 Przebudowa drogi gminnej nr 673 021 S – ul. Parkowa w miejscowości Świbie Fundusz Dróg Samorządowych 211979,44 107032,38 104947,06
2020 Przebudowa ulicy Kotków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 129953,19 51981,28 77971,91
2019 Remont chodnika przy ulicy Gliwickiej Inicjatywa sołecka 2019 105831,78 56530,67 49301,11
2019 Przebudowa drogi gminnej nr 673 111 S – ul. Leśnej w miejscowości Borowiany Fundusz Dróg Samorządowych 144063,8 64828,8 79235
2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna Świbie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 241935,58 125135,18 116800,4
2019 Przebudowa drogi gminnej nr 673025S – ul. Wiejskiej w  Gajowicach Fundusz Dróg Samorządowych 164901,2 83324,2 81577
2019 Przebudowy drogi gminnej 673 002S ul. Gliwickiej w Wielowsi Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury gminnej 461649,43 230825,43 230824
2018 Przebudowa drogi – ul. Wiejskiej w Borowianach Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 112780,83 22556,83 90224
2018 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Borowianach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 169111,57 86789,46 82322,11
2017 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wiejska w Zacharzowicach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 101565,02 51936,02 49629

 

Wersja XML