Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki krajowe

Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych przez Gminę Wielowieś Projektów finansowanych z funduszy i programów Rzeczpospolitej Polskiej

Tytuł projektu Nazwa programu w ramach którego projekt jest współfinansowany Wartość przyznanego dofinansowania ze środków krajowych (w zł) Krajowy wkład publiczny (ogółem w zł) Całkowita wartość projektu (w zł)
Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Wielowieś Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 680 000,00 zł 170 000,00 zł 850 000,00zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 000 000,00 zł 2141412,00 zł 4141412,00zł
Wersja XML