Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice

logotypes_bottom2.png

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice" dot. PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice

Celem operacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie jego presji na zdrowie mieszkańców sołectwa Gajowice poprzez budowę systemu unieszkodliwiania ścieków oraz umożliwienie rozwoju ekologicznego rolnictwa, turystyki, usług i mieszkalnictwa na terenie tego sołectwa poprzez poprawę stanu środowiska i rozbudowę infrastruktury.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Gajowice w gm. Wielowieś. W ramach zadania przewiduje się wybudować sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. Obecnie Gajowice są zamieszkane przez 90 osób (docelowo 108 osób), na terenie miejscowości nie występuje przemysł. Przewidywana długość sieci wyniesie ok. 640 m, nie wliczając przyłączy.

Koszty całkowite projektu: 1 678 146,67 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 1 364 346,88 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 868 134,00 PLN;

Wersja XML