Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej w Gminie Wielowieś

efrr2018.jpeg


W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wielowieś.

W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych (obejmujących elementy składowe: panele ogniw fotowoltaicznych (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne). Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Przewiduje się wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocach nominalnych wynoszących odpowiednio 6, 12 i 6 kW.

W ramach projektu przewiduje się również wymianę opraw oświetleniowych zamontowanych w szkołach podstawowych na nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe.

Koszty całkowite projektu: 475 949,56 zł;
Koszty kwalifikowalne projektu: 141 950,00 zł;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 120 657,50 zł;
 

efrr2018.jpeg

Wersja XML